Openingstijden; 

Dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.30 uur

Onze locatie is in  , vlakbijj de Jumbo en Aldi, achter de huisartsenpost aan de Van Heemstraweg-west 9, 5301PA. Volg de borden! 

Klik hier voor de  plattegrond.

Hier vindt u alle contactgegevens.

 

» Goede doelen » Aanvraag donatie

Aanvraag donatie

Wanneer komt een organisatie in aanmerking voor een donatie van stichting Kringloop Zaltbommel?

 • De stichting of instelling moet in het bezit zijn van een ANBI-verklaring. Zie voor meer informatie de betreffende site van de belastingdienst.
 • Er moet een relatie zijn met onze regio (Bommelerwaard). Dit kan zijn omdat de stichting of instelling gevestigd is in de Bommelerwaard  of een bewoner van de Bommelerwaard betrokken is bij de goede-doelinstelling en de aanvraag doet. Het kan ook zijn dat een vrijwilliger van De Spullewaard de aanvraag doet.

We onderscheiden harde en zachte criteria.

Aan de harde criteria moet in principe worden voldaan om voor een donatie in aanmerking te komen.

Harde criteria zijn:

 1. De stichting of instelling moet beschikken over een ANBI-verklaring ( verklaring van de belastingdienst dat er sprake is van een zogeheten goede-doelorganisatie).
 2. Er moet sprake zijn van een deugdelijke financiële controle.
 3. De bestuursleden van de instelling mogen geen verwanten van elkaar zijn in de eerste lijn (man-vrouw, broer-zus, vader-zoon enz.).
 4. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarde zoals in de statuten van de stichting Kringloop Zaltbommel is verwoord, namelijk dat de doelgroep bestaat uit mensen die hulp behoeven.

Zachte criteria:

 1. Het is een pluspunt als de aanvrager in het bezit is van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). 
 2. Het kan een pre zijn dat de aanvrager al eens eerder een donatie heeft ontvangen.
 3. De aanvrager dient in principe bereid te zijn de aanvraag t.o.v. de vrijwilligers toe te lichten.
 4. Er dienen zekere garanties te zijn voor de continuïteit van het te steunen project.
 5. Doorgaans wordt nagegaan of de aanvrager ook via andere kanalen (donateurs, subsidie van de overheid of andere organisaties) financiële steun krijgt.
 6. Donaties worden maximaal 1 keer per jaar toegekend.

DE AANVRAAG moet goed onderbouwd zijn, incl. een reële begroting.

De aanvraag indienen bij:
Kringloop “De Spullewaard”
t.a.v. A.D. Donker                                      
Van Heemstraweg-west 9a
5101PA Zaltbommel
e-mail: andriesdonke@gmail.com

Indien het bestuur besluit een aanvraag (geheel of gedeeltelijk) te honoreren, dan wordt deze ter instemming voorgelegd aan de vrijwilligers. U kunt onderstaand formulier gebruiken voor het aanvragen van uw donatie.

DOELSTELLING van de Stichting Kringloop ZaltbommelHet bevorderen van een schoon milieu

 1. Het tegengaan van verspilling van waardevolle grondstoffen
 2. Het bestrijden van het afvalprobleem
 3. Het financieel ondersteunen van mensen, waar ook ter wereld die hulp nodig hebben, ongeacht huidskleur of religie of welk ander mogelijk onderscheid ook.

DONATIE AANVRAAG WEBSITE SPULLEWAARD

DONATIE AANVRAAG WEBSITE SPULLEWAARD

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?
BLOG
Educatieve excursies
Word vrijwilliger