Donatie aanvragen

Het steunen van organisaties (met een link tot de Bommelerwaard) die hulp nodig hebben (waar ook ter wereld) behoort tot onze kernmissie.

Het bestuur kijkt serieus naar de donatie-aanvragen en doet aan de hand van het beleid dat hiertoe ontwikkelt is, een voorstel aan de vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben een stem bij toekennen van een schenking! Het komt ook voor dat een donatie in natura wordt geschonken.
We onderscheiden harde en zachte criteria. Aan de harde criteria moet worden voldaan om voor een donatie in aanmerking te komen.

Harde criteria:
1. De stichting of instelling moet beschikken over een ANBI-verklaring (verklaring van de belastingdienst dat er sprake is van een zogeheten goede-doelenorganisatie). Zie voor meer informatie de betreffende site van de belastingdienst.
2. Er moet een relatie zijn met de Bommelerwaard. Dit kan zijn omdat de stichting of instelling gevestigd is in de Bommelerwaard of een bewoner van de Bommelerwaard betrokken is bij de goede-doelinstelling en de aanvraag doet. Het kan ook zijn dat een vrijwilliger van De Spullewaard de aanvraag doet.
3. Er moet sprake zijn van een deugdelijke financiële controle.
4. De bestuursleden van de instelling mogen geen verwanten van elkaar zijn in de eerste lijn (man-vrouw, broer-zus, vader-zoon enz.).
5. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarde zoals in de statuten van de Stichting Kringloop Zaltbommel is verwoord, namelijk dat de doelgroep bestaat uit mensen die waar ook ter wereld, hulp behoeven.

Zachte criteria:
1. Het is een pluspunt als de aanvrager in het bezit is van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
2. Het kan een pré zijn dat de aanvrager al eens eerder een donatie heeft ontvangen.
3. De aanvrager dient in principe bereid te zijn de aanvraag aan de vrijwilligers toe te lichten.
4. Er dienen garanties te zijn voor de continuïteit van het te steunen project.
5. Doorgaans wordt nagegaan of de aanvrager ook via andere kanalen (donateurs, subsidie van de overheid of andere organisaties) financiële steun krijgt.
6. Donaties worden maximaal 1 keer per jaar toegekend per organisatie. men kan het hele jaar door donaties aanvragen. Tijdens de bestuursvergaderingen (gemiddeld zes keer per jaar) wordt er naar de dan binnengekomen aanvragen gekeken.

Let op! Er kan jaarlijks maximaal 1 keer een donatie aanvraag gehonoreerd worden.  

Omdat het bestuur een grote verantwoordelijkheid draagt naar de klanten en vrijwilligers en er verzekerd van wil zijn dat de donatiegelden goed terecht komen onderscheiden we bovenstaande voorwaarden.

De aanvraag indienen bij:
Kringloop “De Spullewaard”
t.a.v. Ietje van Leersum
Van Heemstraweg-west 9
5301 PA Zaltbommel
E-mail: goededoelen@spullewaard.nl

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor het aanvragen van uw donatie: Donatie_aanvraag_2023.pdf

 

Doelstellingen van de Stichting Kringloop Zaltbommel
1. Het tegengaan van verspilling van waardevolle grondstoffen.
2. Het bestrijden van het afvalprobleem.
3. Het financieel ondersteunen van mensen, waar ook ter wereld die hulp nodig hebben, ongeacht huidskleur of religie of welk ander mogelijk onderscheid ook.
4. Het bevorderen van een schoon milieu.