ONZE OPENINGSTIJDEN ALS VAN OUDS;

winkel; dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 16.30

inname; dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 16.15

 

LET OP WEEK 31 & 32 ZIJN WIJ OP VAKANTIE, DE WINKEL IS DAN VAN DINSDAG 3 AUGUSTUS T/M MAANDAG 16 AUGUSTUS GESLOTEN. OP DINSDAG 17 AUGUSTUS GAAN WE WEER OPEN!

 

Onze locatie is in  , vlakbijj de Jumbo en Aldi, achter de huisartsenpost aan de Van Heemstraweg-west 9, 5301PA. Volg de borden! 

 

  

» Goede doelen » Aanvraag donatie

Aanvraag donatie

Het steunen van organisaties (met een link tot de Bommelerwaard) die mensen die hulp nodig hebben (waar ookl ter wereld) behoort tot onze kern missie.

Ons bestuur ons kijkt serieus naar de donatieaanvragen en doet aan de hand van het beleid dat hiertoe ontwikkelt is, een voorstel aan de vrijwilligers. Alle vrijwilligers hebben een stem bij toekennen van een schenking! Het kan ook voorkomen dat we een donatie in natura doen en spullen schenken.

Wanneer komt een organisatie in aanmerking voor een donatie ?

 • De stichting of instelling moet in het bezit zijn van een ANBI-verklaring. Zie voor meer informatie de betreffende site van de belastingdienst.
 • Er moet een relatie zijn met onze regio (Bommelerwaard). Dit kan zijn omdat de stichting of instelling gevestigd is in de Bommelerwaard  of een bewoner van de Bommelerwaard betrokken is bij de goede-doelinstelling en de aanvraag doet. Het kan ook zijn dat een vrijwilliger van De Spullewaard de aanvraag doet.

We onderscheiden harde en zachte criteria.

Aan de harde criteria moet in principe worden voldaan om voor een donatie in aanmerking te komen.

Harde criteria zijn:

 1. De stichting of instelling moet beschikken over een ANBI-verklaring ( verklaring van de belastingdienst dat er sprake is van een zogeheten goede-doelorganisatie).
 2. Er moet sprake zijn van een deugdelijke financiële controle.
 3. De bestuursleden van de instelling mogen geen verwanten van elkaar zijn in de eerste lijn (man-vrouw, broer-zus, vader-zoon enz.).
 4. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarde zoals in de statuten van de stichting Kringloop Zaltbommel is verwoord, namelijk dat de doelgroep bestaat uit mensen die waar ook ter wereld, hulp behoeven.

Zachte criteria:

 1. Het is een pluspunt als de aanvrager in het bezit is van een CBF-keur of een verklaring van geen bezwaar van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). 
 2. Het kan een pre zijn dat de aanvrager al eens eerder een donatie heeft ontvangen.
 3. De aanvrager dient in principe bereid te zijn de aanvraag t.o.v. de vrijwilligers toe te lichten.
 4. Er dienen zekere garanties te zijn voor de continuïteit van het te steunen project.
 5. Doorgaans wordt nagegaan of de aanvrager ook via andere kanalen (donateurs, subsidie van de overheid of andere organisaties) financiële steun krijgt.
 6. Donaties worden maximaal 1 keer per jaar toegekend.

Let op! Er kan jaarlijks maximaal  1 keer een donatie aanvraag gehoneerd worden.

Omdat het bestuur een grote verantwoordelijkheid draagt naar de klanten en de vrijwilligers en er verzekerd van wil zijn dat de donatiegelden goed terecht komen onderscheiden we bovenstaande voorwaarden.

De aanvraag indienen bij:
Kringloop “De Spullewaard”
t.a.v. Ietje van Hintum                                     
Van Heemstraweg-west 9
5101PA Zaltbommel
e-mail; spullewaard.goededoelen@hotmail.com

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor het aanvragen van uw donatie;

cms/uploads/files/Donatie_aanvraag_invulbaar-3.pdf

DOELSTELLING van de Stichting Kringloop Zaltbommel

 1. Het tegengaan van verspilling van waardevolle grondstoffen
 2. Het bestrijden van het afvalprobleem
 3. Het financieel ondersteunen van mensen, waar ook ter wereld die hulp nodig hebben, ongeacht huidskleur of religie of welk ander mogelijk onderscheid ook.     
 4. Het bevorderen van een schoon milieu

 

vrijwilliger worden