Privacyverklaring

Zowel in onze winkel als op onze website respecteert de Spullewaard uw privacy en voldoen wij als stichting aan de nieuwe wettelijke regels m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens.

Natuurlijk zijn er situaties waarbij we u om persoonlijke gegevens zullen vragen zodat wij bijvoorbeeld uw aankopen kunnen bezorgen of u kunnen informeren over het reilen en zeilen van onze winkel. Dit gebeurt altijd met uw toestemming en volgens de protocollen die hiervoor zijn ontworpen. Uw gegevens zijn veilig bij ons!