Stichting Klinkende Munt

Inleiding

Het idee voor deze stichting is ontstaan als aanvulling op het doel van Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel. Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel steunt goede doelen die een ANBI-status hebben. Steeds vaker merken we bij aanvragen voor een bijdrage dat de aanvrager geen ANBI-status heeft, terwijl wij als stichting zo’n aanvraag best zouden willen steunen. Daarnaast krijgen we aanvragen voor schrijnende individuele situaties. Volgens de statuten van Stichting Kringloopwinkel Zaltbommel (De Spullewaard) ondersteunen we geen aanvragen voor individuele situaties. Dat zouden we in een aantal situaties echter wel willen doen. Om dat probleem op te lossen hebben we de Stichting Klinkende Munt opgericht.

 

Visie

In onze directe omgeving merken we steeds vaker dat mensen in armoede terecht komen. In Nederland, en dus ook in het werkgebied van onze kringloopwinkel, is veel geregeld voor mensen die in armoede terecht (dreigen te) komen. Er zijn echter situaties waar geen (directe) oplossing voorhanden is via welke instantie dan ook. Deze schrijnende situaties willen wij met de Stichting Klinkende Munt ondersteunen.

 

Missie

Wij bestrijden armoede waar geen andere hulp mogelijk is.

 

Doel:

 • Het verlenen van financiële en materiële steun aan mensen die in een schrijnende[1] situatie verkeren.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Om onze doelen te halen handelen als volgt

 • Het bestuur handelt volgens de statuten.
 • We genereren geld door giften te aanvaarden en aanvragen te doen bij de stichting kringloopwinkel Zaltbommel. (De Spullewaard)
 • We verstrekken GEEN geld aan mensen maar we ondersteunen materieel uit de voorraad van onze kringloopwinkel. Indien nodig schaffen wij spullen aan of dragen wij financieel bij.
 • Aanvragen voor ondersteuning
  • Reguliere aanvragen voor de Stichting Kringloopwinkel De Spullewaard waarbij de aanvragende instantie geen ANBI-status heeft.
  • Bij individuele aanvragen moet blijken dat hulp via de reguliere hulpverlenende instanties niet mogelijk is.
  • De aanvraag voor individuele schrijnende situaties gaat primair via een hulpverlener of dienstverlenende instantie en wordt direct in behandeling genomen.
  • Daar waar mogelijk via een aanvraagformulier.
  • In uitzonderlijke situaties kan van het hierboven vermelde worden afgeweken.
 • Het bestuur vergadert tegelijk met de bestuursvergadering van de Stichting Kringloopwinkel.

 

Activiteiten laatste maanden 2022 en heel 2023

 • In de komende maanden en volgend jaar willen we de stichting op de kaart zetten bij onder andere; de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, diverse hulpinstanties zoals de Voedselbank, Helpende Handjes, Vluchtelingenwerk, Humanitas e.d. (zie ook debredebewegingbommelerwaard.nl) huisartsen, (basis)scholen, Woningstichting Bazalt en Maasdriel.
 • Dit opgestelde beleid wordt jaarlijks getoetst op juistheid en praktische toepasbaarheid.

 

Organisatie

Naam: Stichting Klinkende Munt

KvK nummer: 87776103

Fiscaal nummer: 864402612

ANBI-status: Ja

Contactgegevens:

Aanvragen: goededoelen@spullewaard.nl

Overige informatie: kringloop@spullewaard.nl

Telefoon: 0418 – 512270

Bezoekadres: Van Heemstraweg-West 9, 5301PA Zaltbommel

Digitaal: www.spullewaard.nl/KlinkendeMunt

 

Bestuur

Het bestuur werkt onbezoldigd.

 

Naam:                                Lambooij, Willem Hendrikus

Geboortedatum:              16-07-1957

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Voorzitter

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Klinken, Jan

Geboortedatum:              05-10-1953

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Secretaris

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Gennip, Cornelia Antonia Henrica Martinus

Geboortedatum:              15-01-1969

Datum in functie:            05-10-2022

Titel:                                   Penningmeester

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                de Vries – van den Oord, Anita Johanna Gerarda

Geboortedatum:              15-11-1959

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                Riet, Nicole Renate

Geboortedatum:              29-10-1966

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                Korteweg Veelders, Elze Willemieke Pietric

Geboortedatum:              17-12-1963

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Hintum – van Leersum, Frederika Daniella

Geboortedatum:              29-06-1962

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

Naam:                                van Hooft – Piels, Marianne Adriana Johanna

Geboortedatum:             05-08-1980

Datum in functie:            05-10-2022

Bevoegdheid:                   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders)

 

 

[1] Een situatie die zo slecht is dat je zou willen dat mensen er niet mee te maken hadden. Hartverscheurend.