Missie en visie

Kringloop De Spullewaard gaat uit van Stichting Kringloop Zaltbommel. In 2004 startte de kringloopwinkel in Zaltbommel, eerst in de binnenstad, daarna aan de Spellewaardsestraat en sinds 8 maart 2014 in het gebouw van de oude LTS aan de Van Heemstraweg-west 9, vlakbij Aldi en Jumbo in Pand 9.

Doel
Het doel van Stichting Kringloop Zaltbommel is het genereren van inkomsten voor goede doelen. Dat doen we door bruikbare spullen in te zamelen en te verkopen. Dat we daarmee tegelijk het milieu een goede dienst bewijzen, is een prettige bijkomstigheid en daarnaast ook een sociale functie vervullen, is eveneens mooi meegenomen. Wie daarover meer wil weten, treft elders op deze site uitgebreide informatie aan.

Binding
De goede doelen die we steunen, kunnen zich zowel dichtbij als veraf bevinden. Wel kijken we of er een binding is met ons bedieningsgebied, de Bommelerwaard en omstreken. Zo steunen we de Voedselbank, deelnemers aan sponsorevenementen zoals aan Alpe d’Huzes en Duchenne Heroes. Tegelijk steunen we ook de stichting Kenya Care in Zaltbommel, een organisatie die elders in de wereld aidsvrouwen leert om op eigen benen te staan. Een vast criterium bij onze steunverlening is steeds dat het mensen moeten betreffen die hulp nodig hebben.

Noodhulp
Bij noodhulpacties tasten we ook steevast in de beurs, met name als het gaat om acties voor giro 555. In totaal hebben we in de bijna 20 jaar dat we bestaan al zeker voor een miljoen euro aan donaties kunnen overmaken. Daar zijn we met elkaar heel erg trots op. Zo zie je maar dat je zelfs met gebruikte spullen kleine wonderen kunt verrichten.

Ons team
Wie zijn we? In eerste instantie was dat een handjevol vrijwilligers. Dat zijn er in de loop van de tijd steeds meer geworden. Anno 2022 bestaat ons team van vrijwilligers uit ruim 100 mensen. Die draaien iedere week minimaal één dagdeel mee in en om de winkel. De één sorteert spullen, de ander rijdt op de bus, een derde bedient de kassa en weer een ander richt de winkel zo sfeervol mogelijk in. Verder hebben we twee bedrijfsleiders die op freelance basis het hele proces in goede banen leiden. Al met al mensen die ervoor gaan en in al die jaren ongelooflijk veel werk hebben verzet.

Bestuur
De Stichting Kringloop Zaltbommel kent een bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt voor het hele gebeuren. Een belangrijke taak van het bestuur is het beoordelen van de donatie-aanvragen. Als een aanvraag wordt toegekend, wordt die vervolgens voorgelegd aan het vrijwilligersoverleg. Als het overleg instemt met de toekenning, kan de donatie worden overgemaakt.

Voorzitter
Wim Lambooij

Secretaris
Jan van Klinken

Penningmeester
Caroline van Gennip

Donatie-aanvragen
Ietje van Leersum

Projecten
Anita de Vries

Spreelbuis van de vrijwilligers
Els van Eijk

Vertrouwenspersoon
Elzemiek Korteweg